Příspěvky 2024

Členské příspěvky 2024 

Pro rok 2024 prosíme o zaplacení příspěvků dle následujícího rozpisu, schváleným Výborem klubu:
 

Registrovaní členové - závodníci 8 500,- Kč (možnost platit pololetně do 31.3. a 1.9.)

Registr. členové - závodníci SCM 7 500,- Kč(možnost platit pololetně do 31.3. a 1.9.)

Registrovaní členové - důchodci, trenéři 2 000,- Kč  (do 31.3.)

Registrovaní členové - nezávodníci nad 18 let - 5 000,- Kč (do 31.3.)

Ostatní - nezávodníci/Klub přátel 4 000,- Kč (do 31.3.)

Ostatní - krákorec 1 500,- Kč (do 31.3.)

CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ:

Registrovaní členové – závodníci v následujícím roce 2025  zaplatí nižší příspěvky o 1 000,- Kč/rok při splnění podmínek:

-  zúčastní se minimálně 4 závodů pro danou kategorii

          nebo
 -   jsou členové SCM

Jako jasnou identifikaci platby uvádějte jako variabilní symbol celé rodné číslo člena (bez lomítka) a do zpráva pro příjemce uveďte Příspěvky 2024 + jméno člena.
Č. ú.: 107-1293710237/0100


Při pozdní platbě je stanoveno navýšení příspěvku o 1.000,- Kč

V případě nezaplacených příspěvků může být členovi omezen přístup do prostoru loděnice.

Děkujeme Vám předem za včasnou platbu a pochopení.

Těšíme se na příjemnou a pohodovou sezónu 2024.